سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دارالرضوان

...

شمر تصمیم خودش را گرفته بود!

خون نه! اما وعده های ابن زیاد جلوی چشمش را گرفته  بود…!

.

.

بهرحال هر آدمی قیمتی دارد!

بهایش را بدهی تا گودی قتلگاه هم می رود!

.

.

بی تعارف!

بی شک!

ما که از آن بی قیمت هایش نیستیم!

از آن عباس ها و از آن حبیب هایش نیستیم که هرچقدر هم قیمت را ببرند بالا ما حتی تکان هم نخوریم…

آیا وقت آن نرسیده پیش از آنکه ابن زیادی پیدا شود و بهای ما را بپردازد تکانی به خودمان بدهیم؟!

 

أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ

(16 ، حدید)

@jane_mohammad