سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دارالرضوان

روضه

"شکستن"؛ فعلی که

صرف می شود

گاهی برای سَر

گاهی... برای پهلو..!

دست خطحلال شد کپی دست خط ها به محبّت اهل بیت؛ با ذکر صلواتی بر محمّد و آل محمّد

وام گرفته از خاکی نشین ...