سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دارالرضوان

خونابه

آقای درویش مصطفا! دل آدم مثل اناره؛ درست . باید چلاندش؛ درست. حکما شیره اش مطبوعه؛ درست. اما اما دل آدم را که می ترکانند، دیگر شیره نیست، خونابه است. بازم مطبوعه؟

من او - رضا امیرخانی

تایپ شده توسط این روز های من ، ندا